מרכז הערכה ואיבחון

מטרת מרכז ההערכה הינה לאתר את האדם המתאים ביותר לתפקיד ע"פ פרמטרים אשר מועברים אלינו מהחברה אליה המועמד מיועד

מרכז ההערכה הינו יום בו משתתפים מספר מועמדים אפשריים המועמדים לתפקיד ספציפי או מספר מועמדים המתמודדים על תפקידים בעלי קווים משתופים.

היום כולל התנסויות,תרגילים וסיטואציות אשר נבנו במיוחד פר תפקיד ואשר אמורות לשקף את יכולת המועמד ואת מידת התאמתו לתפקיד

שילוב הנסיון המקצועי שלנו בהעברת מאות מאכזי הערכה בשילוב הכרותנו עם הארגון אליו מועמדים המתמינים נותן יתרון גדול לשני הצדדים

בסיום המרכז מקבל הלקוח דוח מפורט בו משתקפים הכישורים והיכולות של המועמד אותם בישק הלקוח לבדוק בצירוף המלצתנו בדבר קבלתו או אי קבלתו לעבודה

בנוסף מוצעת תוכנית הדרכה  אישית  למועמד לחוזק מקורות טעונות שיפור בעבודתו העתידית בארגון.