מודיעין עסקי

מודיעין עסקי הנו בעל חשיבות אסטרטגית לכל ארגון מודיעין עסקי מעניק תמונה מקיפה על השוק והסיבבה העסקית בה פועל הארגון

הרצאת מודיעין עסקי בוחנת מספר מרכיבים של מודיעין עסקי והיכולת של הארגון לאסוף ולנתח את המידע חהשגת יתרונות תחרותיים