קורסי ניהול

  • קורס ניהול בסיסי- מיועד לעתודה ניהולית או לעובדים אשר מעולם לא למדו באופו מסודר ומקצועי ניהול *
  • קורס ניהול מתקדם- מנהלים אשר עובדים בפועל כמנהלים ובעלי ניסיון פרקטי בו אך מעונינים לרכוש כלים לביצוע טוב יותר של עבודתם הניהולית
  • קורס ניהול בכיר- מיועד למנהלים ותיקים,למודי ניסיון והכשרות אשר מעונינים להרחיב את היקף תחומי הידע הניהולי שלהם

נושאים לדוגמה בקורס בסיסי-  תפקיד המנהל,מנהיגות בניהול,סגנונות ניהול,תקשורת בין אישית בניהול,קבלת החלטות,בניית צוות ושימורו
נושאים לדוגמה בקורס מתקדם - ניהול דילמות ,שיטות לארגון ותכנון,פיתוח חשביה אסטרטגית בניהול,הובלת שינויים 
נושאים לדוגמה בקורס בכיר- גישות חדשניות בניהול,ניהול נשי וניהול גברי,ניהול מגזרים,ניהול שיחות קשות